Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ustawą przyjętą przez Rząd zwroty za anulowane wycieczki z powodu COVID-19 będą dokonywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

 

Zwroty będą dokonywane na podstawie dwóch prawidłowo wypełnionych wniosków:
1) wniosku złożonego przez Biuro Lech93
2) wniosku złożonego przez Klienta

 

 

KROK 1:

 

Poprawnie wypełnione wnioski Podróżnego i Organizatora imprezy muszą zawierać w obu wnioskach identyczne informacje.

Klient, któremu przysługuje zwrot otrzyma od Biura Lech93 stosowne powiadomienie w formie e-mail. Wiadomość będzie zawierać tabelkę z danymi niezbędnymi do wypełnienia wniosku.
W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub braku informacji w tabelce, prosimy o PILNE jej uzupełnienie i odesłanie zwrotnym mailem.

 

KROK 2:

 

Prosimy zarejestrować się i utworzyć konto na stronie https://login.ufg.pl/obywatel/logowanie .

 

Klient musi zalogować się na stronie UFG za pomocą profilu zaufanego i podać wymagane dane.
Dane podane we wniosku muszą być identyczne z otrzymanymi od Biura Lech93.
Każda pomyłka lub błąd skutkują wydłużeniem całego procesu zwrotu.

 

KROK 3:
Na utworzonym na stronie UFG koncie Podróżnego należy śledzić status oraz przebieg procesu zwrotu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokona wpłaty na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji wniosku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 422 86 62 lub e-mailem: biuro@lech93.pl

Poniżej zamieszczamy przydatne linki, które powinny ułatwić Państwu proces składania dokumentów.

Przydatne linki: