Biuro Organizacji Wczasów i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży “LECH93” jest kontynuacją Biura “LECH”, działającego na rynku turystyki od roku 1992. Tradycja i doświadczenie Biura “LECH”oraz nowoczesne rozwiązania organizacyjne pozwalają na świadczenie usług o jeszcze wyższej jakości w jak najlepszej cenie.
Miarą naszego sukcesu jest wzrastająca liczba uczestników i ciągła potrzeba wzbogacania oferty biura o nowe kierunki wycieczek.
Kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży daje gwarancję profesjonalnego przygotowania programów, rzetelnej i fachowej ich obsługi.
Wizją naszego biura jest uczciwość, rzetelność i bezpieczeństwo uczestników, a także zapewnienie im niebanalnej i dobrej zabawy.
Głównym atutem wyjazdów dzieci i młodzieży z naszym biurem jest profesjonalna opieka podczas ich wypoczynku. Zapewnia ją doświadczona i sprawdzona kadra wychowawców z należytym przygotowaniem pedagogicznym, mająca dobry kontakt z dziećmi, zwracająca uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo uczestników i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Każda placówka w której organizujemy wypoczynek jest zgłaszana do Kuratorium i podlega nadzorowi miejscowej władzy oświatowej.
Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami w kraju i za granicą.
Biuro LECH93 jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 8145-12, posiada gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Jesteśmy członkiem Krakowskiej Izby Turystyki.